DvE Taken

Hieronder staan verschillende taken uitgelegd.
Kom een keer naar de vergadering als u geïnteresseerd bent!

Coördinator Gebed

De motor van alles wat we willen ondernemen is gebed.
Zonder gebed wordt het werk zwaar en neemt de vreugde en energie af.
Geen gebed, geen Goddelijke inzichten en geen Goddelijke inspiratie.

Taken van de Coördinator Gebed:

-Zorgt ervoor dat gebed voor de dag van eenheid op de gebedslijst van de intercessors/voorbidders van de deelnemende kerken komt en blijft staan.
– Zorgt ervoor dat er één keer in de maand gedurende minimaal een uur voor de eenheid en de dag van eenheid wordt gebeden door deze voorbidders eventueel aangevuld met anderen
-Zorgt ervoor dat voor de dag van eenheid er minimaal twee gebedsmomenten zijn met zoveel mogelijk leiders van kerken en betrokkenen bij de dag van eenheid, hieronder vallen ook de mensen die met de “stenen” sponsors hebben geworven.
Legt contact met een spreker/leraar die onderwijs geeft aan de intercessors en anderen over de eenheid die Jezus bedoelt.

Coördinator Geluidaangelegenheden/ stagemanager

Een stagemanager is de persoon die de verbinding vormt tussen presentator, alle activiteiten op het podium en de geluidstechnici. De stagemanager is vriendelijk en daadkrachtig, resultaatgericht en heeft kennis van de technische aspecten van het geluid bij de optredens.

Taken van de stagemanager:

– Stelt indien nodig een team samen ter ondersteuning van het podiumwerk.
– Legt contact met degenen die het geluid zullen verzorgen op de dag van eenheid en onderhoudt dit contact.
– Is de contactpersoon voor de gemeente als het gaat om technische informatie (stroomvoorziening en dergelijke)
– Zorgt er voor dat op de dag van eenheid het programma vlot doorgang kan vinden
– Bewaakt de toegestane tijd tijdens podium bijdrage
– Stelt de deelnemers op hun gemak.

Coördinator Public Relations

Enkele belangrijke voorwaarden naast het gebed om de dag van eenheid te laten slagen is het goede en voldoende publiciteit geven aan deze dag. De publiciteit moet gericht zijn op Christenen en niet Christenen, jongeren en ouderen.
De PR coördinator werkt nauw samen met de algemeen coördinator en de penningmeester.

Taken van de PR coördinator:

– Is de contactpersoon naar buiten (behalve met de gemeente Almere)
– Stelt een PR plan op en enthousiasmeert andere organisatieleden voor dit plan.
– Draagt er zorg voor dat het plan wordt uitgevoerd
– Doet regelmatig verslag van de voortgang aan de algemeen coördinator.
– In alle activiteiten is overleg met de algemeen coördinator voor deze worden uitgevoerd.

Coördinator Programma

Werkt samen met de algemeen coördinator en pleegt overleg met de penningmeester.
Het programma’s gericht op het verhogen van God. In het programma kunnen de deelnemende kerken zichzelf herkennen. Twee derde van het programma wordt ingevuld door de deelnemende kerken. Een derde is voor externen.

Taken van de coördinator

– Stelt het programma op i.s.m. de algemeen coördinator
– De coördinator programma regelt dat er presentatoren zijn voor deze dag.
– Draagt er zorg voor dat het programma twee weken voor de dag van eenheid bij alle betrokkenen is.
– Draagt er samen met de coördinator geluid/stagemanager ervoor dat het programma en alle technische informatie drie weken van tevoren bij de verzorgers van het geluid is.

Coördinator EHBO

Een EHBO voorziening is verplicht gesteld door de gemeente als een van de voorwaarden om een vergunning te krijgen.
De coördinator EHBO werkt samen met de beveiliging en gastvrouwen/gastheren.

Taken van de coördinator EHBO

– Draagt zorg voor de EHBO doos
– Stelt een EHBO team samen.
– Zorgt voor een rooster
– Zorgt indien mogelijk voor consumptie voor de vrijwilligers

Coördinator acquisitie kramen

Deze vrijwilliger heeft bij voorkeur een groot netwerk en bezit vrijmoedigheid.
Goede communicatieve vaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk is vereist of heeft het vermogen hulp hierbij te organiseren. Uitgangspunt bij het acquireren is dat er geen kramen worden verhuurd voor zaken die tegen het Christelijk geloof in druisen.

Taken van deze coördinator

-De coördinator stelt samen met de algemeen coördinator vast welke kramen bijdragen aan het Christelijk imago van de dag van eenheid.
– Boort zijn/haar netwerk aan om kraamhuurders te zoeken
– Betrekt meerdere personen bij het werven van kraamhuurders
– Voorziet de kraamhuurders van informatie
– Draagt een adequate administratie over aan de dag coördinator van de kramen als dit een andere persoon is.
Dag coördinator kramen
– Helpt zorg dragen voor een vlotte installatie van kraamhuurders op de dag van eenheid en ziet toe dat de afspraken worden nageleefd.
– Stelt indien nodig een team samen voor hulp aan kraamhuurders op de dag van eenheid
– Draagt zorg voor de afbouw.

Coördinator/ contact persoon kerkleiders

Deze persoon is dezelfde als de algemeen coördinator.
De algemeen coördinator heeft een assistent die helpt bij de contacten met kerkleiders
Het is van belang dat kerkleiders op het juiste moment en op adequate wijze worden betrokken bij de dag van eenheid.

Taken van de coördinator en van de assistent

– Bidt structureel voor de eenheid onder leiders
– Enthousiasmeert leiders aan de hand van Gods Woord om mee te doen met de dag van eenheid.
– Moedigt de deelnemende kerkleiders aan om de dag van eenheid te blijven brengen bij hun gemeenteleden.
– Bezoekt, indien mogelijk, een kerkdienst van de deelnemende kerken en aspirant deelnemers.
– Houdt kerkleiders scherp als het om de financiële bijdrage gaat
– Moedigt de kerkleiders aan deel te nemen aan de gebedsmomenten voor de dag van eenheid.
– Zorgt voor een gastheer/gastvrouw-pastor voor de dag van eenheid.

Algemene afspraken

De coördinatoren zijn belijdend Christen en onderschrijven de leerstellingen van het Christelijk geloof.

Alle coördinatoren bezoeken de gebedsbijeenkomsten.

Alle coördinatoren bezoeken de vergaderingen. Bij dringende omstandigheden/overmacht wordt voor vervanging gezorgd.

De coördinator heeft voldoende tijd, is bekend met wat Gods Woord over eenheid zegt en is enthousiast.

De coördinator werkt voor de eer van God en niet voor eigen eer.

De coördinator strekt zich uit naar optimale samenwerking met een ieder binnen de organisatie. Samenwerking met derden wordt in de vergadering besproken.

De coördinator schroomt niet om hulp te vragen als dit nodig is.

Dag van Eenheid
Tijdelijk niet doorgegaan door corona, maar vindt jaarlijks plaats op de Grote Markt in Almere Stad.
Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden
Wilt u ook optreden op het Forum in Almere Stad?
Klik dan hier.

Doneren?
De Dag van Eenheid ondersteunen?
NL95RABO0137251890 t.n.v. Stichting Gods Glory!

Dag van Eenheid, Liefde en Respect
Volg ons ook op facebook!
Facebook DvELR
Facebook DvELR Jongeren

Copyright © 2022 GodsGlory | Disclaimer / Privacy