De wereld waarin we leven wordt steeds donkerder. Wereldwijd zijn er veel oorlogen, hongersnoden en financiële crises. Steeds meer mensen lijden aan angst, depressie, verslavingen, bitterheid, zorgen, twijfels, ziektes, eenzaamheid, innerlijke leegte, een verhard hart of gebroken relaties. Velen zijn op zoek naar een antwoord op hun problemen en het antwoord op de vraag wat hun roeping is. 

Jezus is het antwoord, de weg, de waarheid en het leven

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6.
Jezus is het antwoord op onze verbroken relatie met God
Jezus is het antwoord op onze verbroken relaties met elkaar
Jezus is het antwoord op alle soorten ziektes en verslavingen
Jezus is het antwoord op de zoektocht die we hebben
Jezus is het antwoord op onze zorgen en twijfels
Jezus is het antwoord op de problemen van de wereld
Jezus is het antwoord op die leegte die velen voelen

Helaas kennen velen Jezus nog niet, hebben Hem nog niet aanvaard in hun leven of moeten gewoon terug naar hun eerste liefde. Daarom willen we dit jaar het Evangelie op papier verspreiden om alle inwoners van Almere in aanraking te laten komen met het Evangelie van Jezus Christus.

GodsGlory evangelisatie op papier

Geroepen om het Evangelie te verspreiden

We zijn geroepen om de hele wereld in te trekken en het goede nieuws aan iedereen te vertellen (Markus 16:15). “Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” Mattheus 28:19-20 BB.

Dat goede nieuws aanvaarden en dan anderen erover vertellen, zodat zij het ook weten, dat doen we door middel van de wijkevangelisatie op papier.

Gods liefde beantwoorden

In Johannes 3:16 wordt ons verteld: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Laten we Gods liefde beantwoorden door Zijn liefde met zoveel mogelijk anderen te delen.

De grote opdracht: Evangelisatie op papier

We geven gehoor aan de grote opdracht door middel van de wijkevangelisatie op papier. Tussen 2 en 20 december 2022 gaan we vanuit liefde en eenheid alle huishoudens in Almere, waar het is toegestaan ongeadresseerde post in de brievenbussen te doen, voorzien van het Evangelie op papier. Met als doel de mensen de weg naar het eeuwige leven te wijzen, mensen de kans te geven om Jezus Christus te aanvaarden en om zielen te redden. Laten we de liefde van God zoveel mogelijk aanbieden aan de mensen in Almere en de mensen de weg wijzen naar het eeuwige leven. (Jesaja 9:5-7).

De oogst is groot, maar we hebben veel coördinatoren en verspreiders nodig

37 En Hij (Jezus) zei tegen de leerlingen: “De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.” Mattheus 9:37-38.

We hebben heel veel coördinatoren en verspreiders nodig om het Evangelie zo snel mogelijk te verspreiden. We vragen u van harte voor uw deelname om de liefde van God en het Evangelie op papier zoveel mogelijk te delen met de inwoners van Almere.

Evangeliseren op papier: Ik doe mee, wij doen mee, doet u ook mee?

Voorgangers, broeders en zusters, uw hulp is hard nodig. We vragen u van harte om de liefde van God te beantwoorden en het Evangelie op papier zoveel mogelijk te delen met de inwoners van Almere.

Hoe kunt u meedoen? Dit kunt u doen door de oproepvideo te verspreiden, u als kerk aan te melden om deel te nemen of om u aan te melden als verspreider of coördinator.

Mocht u vragen hebben, laat het mij dan weten.

Gods rijkelijke zegen toegewenst!