Investeer in Eenheid!

Om de activiteiten van Stichting Gods Glory mogelijk te maken hebben wij financiële middelen nodig.

Meehelpen kunt u doen door:
– T-shirt (klik hier)
– Postkaartjes (klik hier)
– Vrijwillige bijdrage (zie hieronder)

Stort uw gift op:
NL95RABO0137251890
t.n.v. Stichting Gods Glory

Voor een t-shirt, graag eerst via de mail contact opnemen!

Hartelijke dank voor uw gift!

6