Zeg ja

Start / Zeg ja

Informatie bij de uitnodiging om u met God te verzoenen.

Gefeliciteerd!
U heeft aangegeven dat u meer wil weten naar aanleiding van het Evangelie op papier dat u thuis heeft ontvangen.

Allereerst willen wij u laten weten waarom wij het zo belangrijk vinden om u het Evangelie van Jezus Christus te vertellen.

God heeft ons, gelovigen, opgedragen de mensen te wijzen op Zijn grote liefde en hoe belangrijk het is, om God ook zelf lief te hebben. Wij zien dat de wereld in een moeilijke fase verkeert en zien als oorzaak dat er vaak geen respect en liefde is tussen mensen onderling. Wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft, van het begin tot het eind, daarom is het zelfs van (levens)belang om te kiezen voor Jezus.

Het is altijd eenvoudiger om vast te houden aan het bekende en gemakkelijke in het leven. Maar vraag uzelf eens af: Is dit het leven dat ik hoor te leven? Wij hopen dat dit moment voor jou het moment is om een leven veranderende keuze te maken.

In de Bijbel vinden wij een verhaal, een gelijkenis over deze keuze. In Mattheus 7:13-14 kunt u dit verhaal lezen over een brede en een smalle poort en weg. Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de ondergang is breed en komt uit bij een brede poort. Daar gaan de mensen door, die niets van God willen weten. Maar de poort naar het leven is nauw en de weg erheen smal, weinig mensen vinden hem.

Bij wie behoort u, tot diegene die de brede weg volgt? Uw keuze bepaalt of u in het grote plan dat God voor u heeft op dit moment wilt leven Maar wat als u ervoor kiest om de smalle weg te volgen? Deze eindigt bij God en daar ervaart u vrede, blijdschap, verlossing, bevrijding en bent u gered voor de eeuwigheid!

U heeft in de uitnodiging kunnen lezen over het Reddingsplan van God. Als wij kijken naar de schepping zien wij het werk van Gods handen. Het is indrukwekkend om te zien hoe een oog functioneert of te bedenken hoeveel verschillende soorten vogels vlak bij ons zijn. Daarom kunnen we, daaraan alleen, zien dat God bestaat.

Als u erkent dat Jezus Christus Gods zoon is, dan is het mogelijk om in relatie te komen met God en om Zijn karakter te leren kennen. Jezus is gestuurd als het ultieme offer voor de mensheid zodat wij ons kunnen verzoenen met God. Wij geloven dat Jezus de dood heeft overwonnen om ons eeuwig leven te geven, zodat wij tot onze volle capaciteit kunnen leven. Jezus is nu in de hemel met God de Vader, waar Hij voor ons optreedt als onze hemelse advocaat totdat Hij zal terugkomen.

In Openbaring 1:7 staat: Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja Amen.

In de Bijbel kunnen we lezen hoe lief God de wereld heeft. De wereld, dat bent u en dat ben ik en alle mensen die er leven. God houdt intens van ons. Hij verlangt ernaar om ons te redden, lees het maar in Johannes 3:16: ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’.

Johannes 3:17 vertelt ons het volgende: God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.

Johannes 3:18
Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de Naam van Gods enige Zoon.

In de uitnodiging staat dat u zich vandaag kunt verzoenen met God.
Als u met uw hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dit met uw mond uitspreekt dan kunt u het volgend gebed bidden om u te verzoenen met God:

Gebed voor Bekering

Heer Jezus, ik kom tot U.

Ik erken dat U voor mijn zonden stierf aan het Kruis, maar dat U ook weer opstond uit de dood.

Ik heb berouw over mijn zonden.

Wees mij daarom genadig en vergeef mijn zonden, zodat mijn ziel voor eeuwig is gered.

Door geloof neem ik U aan als mijn persoonlijke Redder.

Ik vraag U in mij te komen wonen. Kom binnen Heer en maak alles nieuw in mij.

Ik erken U als mijn Heer en leg mijn leven in Uw handen. Vanaf vandaag ben Ik helemaal van U.

Dank U dat ik, omdat ik in U geloof, nu een kind van God de Vader mag zijn en dat U mijn leven leidt.

Ik mag nu juichen en blij zijn, want door U Heer Jezus, ben ik een kind van God.

Dank U vanuit het diepst van mijn hart.

In Jezus Naam Amen

(Derek Prince)

Nazorg na het bidden van het gebed

U heeft het gebed gebeden.
We kunnen ons voorstellen dat u niet alles begrijpt wat u heeft gebeden.
Graag willen we daarom met u in gesprek hierover.
Als u dit wilt kunt u uw contactgegevens achterlaten door het contactformulier in te vullen. We zullen contact met u opnemen en dan samen met u kijken naar een eventueel vervolg.

De volgende stap op de bekering is de doop.
Zie de volgende tekst:

Marcus 16:16
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Wij willen u uitdagen om hoop en het leven te zien in deze boodschap over wat God in Zijn Woord, de Bijbel ons leert.
Nogmaals, als Christenen geloven we de Bijbel van kaft tot kaft.
We hopen dat u het contactformulier invult als u meer wilt weten.
Wij zouden het erg fijn vinden om u te ontmoeten en u te leren kennen.

Vanuit een oprecht hart groeten wij u.

Wees gezegend
De organisatie van de Wijkevangelisatie,
Stichting Gods Glory


Contactformulier
Ik verzoek u het contactformulier alleen te gebruiken om uw gegevens achter te laten.
We zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)


  Uw telefoonnummer

  Kunt u aangeven, indien u ook uw telefoonnummer hebt ingevuld, op welke dagen en tijden wij u mogen bellen


  Heeft u eerder het evangelie gehoord? 

  Ruimte voor vragen en opmerkingen

  captcha

  Copyright 2022 Gods Glory | Alle Rechten Voorbehouden