Welkom

GodsGlory evangelisatie op papier

Wilt u zich als kerk aanmelden om deel te nemen? Klik op de link: https://www.godsglory.nl/kerk-aanmelden/

Wilt u zich aanmelden als verspreider of coördinator? Klik op de link: https://www.godsglory.nl/meedoen/

GodsGlory Wijkevangelisatie op papier

De wereld waarin we leven wordt steeds donkerder. Wereldwijd zijn er veel oorlogen, hongersnoden en financiële crises. Steeds meer mensen lijden aan angst, depressie, verslavingen, bitterheid, zorgen, twijfels, ziektes, eenzaamheid, innerlijke leegte, een verhard hart of gebroken relaties. Velen zijn op zoek naar een antwoord op hun problemen en het antwoord op de vraag wat hun roeping is. 

Jezus is het antwoord, de weg, de waarheid en het leven

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6.

  • Jezus is het antwoord op onze verbroken relatie met God
  • Jezus is het antwoord op onze verbroken relaties met elkaar
  • Jezus is het antwoord op alle soorten ziektes en verslavingen
  • Jezus is het antwoord op de zoektocht die we hebben
  • Jezus is het antwoord op onze zorgen en twijfels
  • Jezus is het antwoord op de problemen van de wereld
  • Jezus is het antwoord op die leegte die velen voelen

Helaas kennen velen Jezus nog niet, hebben Hem nog niet aanvaard in hun leven of moeten gewoon terug naar hun eerste liefde. Daarom willen we dit jaar het Evangelie op papier verspreiden om alle inwoners van Almere in aanraking te laten komen met het Evangelie van Jezus Christus.

Geroepen om het Evangelie te verspreiden

We zijn geroepen om de hele wereld in te trekken en het goede nieuws aan iedereen te vertellen (Markus 16:15). “Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” Mattheus 28:19-20 BB.

Dat goede nieuws aanvaarden en dan anderen erover vertellen, zodat zij het ook weten, dat doen we door middel van de wijkevangelisatie op papier.

Gods liefde beantwoorden

In Johannes 3:16 wordt ons verteld: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Laten we Gods liefde beantwoorden door Zijn liefde met zoveel mogelijk anderen te delen.

De oogst is groot, maar we hebben veel coördinatoren en verspreiders nodig

37 En Hij (Jezus) zei tegen de leerlingen: “De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.” Mattheus 9:37-38.

We hebben heel veel coördinatoren en verspreiders nodig om het Evangelie zo snel mogelijk te verspreiden. We vragen u van harte voor uw deelname om de liefde van God en het Evangelie op papier zoveel mogelijk te delen met de inwoners van Almere.

Evangeliseren op papier: Ik doe mee, wij doen mee, doet u ook mee?

Voorgangers, broeders en zusters, uw hulp is hard nodig. We vragen u van harte om de liefde van God te beantwoorden en het Evangelie op papier zoveel mogelijk te delen met de inwoners van Almere.

Hoe kunt u meedoen? Dit kunt u doen door de oproepvideo te verspreiden, u als kerk aan te melden om deel te nemen of om u aan te melden als verspreider of coördinator.

Aanmelden

Mocht u vragen hebben, laat het mij dan weten.

Gods rijkelijke zegen toegewenst!

Copyright © 2022 GodsGlory | Disclaimer / Privacy